Vad är Vineyard?

Du hör hemma här!

Vi är en grupp vanliga människor som vill göra kyrka på ett ovanligt sätt. Vi delar samma tro som alla kristna världen över. Samtidigt vill vi att kyrkan ska vara avslappnad, rolig och super-relevant. Som en riktigt bra fest!

Vi upplever Gud säga till dig:

“Du hör hemma här! Du är välkommen in i gemenskapen. Det finns en plats som bara du kan fylla. Du är älskad för den du är, oavsett bakgrund. Välkommen in i värmen!”

Go top